Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1771
Dodávateľ: Dopravoprojekt a.s.
IČO: 31322000
Adresa dodávateľa: 83203Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava
Popis: Vykonanie mimoriadnej prehliadky a vypracovanie odborného posudku stavebno-technického stavu mosta „M5479 cez miestny potok v obci Ruskov“
Cena s DPH (€): 1 099,20
Vystavené: 28/09/2021
Zverejnené: 28/09/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ