Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1860
Dodávateľ: thpp, s.r.o.
IČO: 53236777
Adresa dodávateľa: 05972Vrbov 81, 05972 Vrbov
Popis: Oprava prasknutej vodovodnej prípojky medzi vodomernou šachtou a AB budovou pre stredisko SNV
Cena s DPH (€): 1 259,78
Vystavené: 07/10/2021
Zverejnené: 12/10/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ