Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1883
Dodávateľ: Ladislav Jakub - CSACSA
IČO: 40938191
Adresa dodávateľa: 076 72Hlavná 115, 076 72 Vojany
Popis: Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy pre CO Kráľovský Chlmec
Cena s DPH (€): 576,00
Vystavené: 08/10/2021
Zverejnené: 12/10/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ