Číslo objednávky:2021/KE/1966
Dodávateľ: Tempus – Trans s.r.o.
IČO: 31712380
Adresa dodávateľa: 040 15Železiarenská 49, 040 15 Košice
Popis: Úhrada spoluúčasti a DPH po oprave vozidla Tatra Phoenix KE333MR (KASKO)
Cena s DPH (€): 457,50
Vystavené: 18/10/2021
Zverejnené: 03/11/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ