Číslo objednávky:2022/KE/341
Dodávateľ: MOSTAT , spol. s r.o.
IČO: 36681091
Adresa dodávateľa: 040 13Belehradská 18, 040 13 Košice
Popis: Vykonanie mimoriadnej prehliadky mosta a vypracovanie odborného posúdenia stavebno-technického stavu mostného objektu M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník
Cena s DPH (€): 1 176,00
Vystavené: 08/03/2022
Zverejnené: 09/03/2022
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ