Číslo objednávky:2022/KE/353
Dodávateľ: PLUTKO s.r.o.
IČO: 36580040
Adresa dodávateľa: 071 01Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce
Popis: Zakúpenie a prelepenie informačných tabúľ
Cena s DPH (€): 24 729,60
Vystavené: 11/03/2022
Zverejnené: 24/03/2022
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ