Číslo objednávky:2023/KE/295
Dodávateľ: Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.
IČO: 36433781
Adresa dodávateľa: 010 01V. Tvrdého 23, 010 01 Žilina
Popis: Meranie hluku z dopravy na ceste III/3325 v obci Rozhanovce
Cena s DPH (€): 1 308,00
Vystavené: 20/03/2023
Zverejnené: 23/03/2023
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ