Číslo objednávky:2021/KE/9
Dodávateľ: NYOS r.s.p. s.r.o.
IČO: 46170111
Adresa dodávateľa: Remeselnícka 6568/71, 7101 Michalovce
Popis: Čistenie cestného telesa cesty I/19 pred hraničným prechodom Vyšné Nemecké v staničení 87,200 km - 89,445 km (križovatka III/3804, Husák - colnica Vyšné Nemecké) v úseku dĺžky 2,2 km v šírke cca 5 m (2x týždenne)
Cena s DPH (€): 1 776,00
Vystavené: 07/01/2021
Zverejnené: 07/01/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zuzana Slivenská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ úseku podpory riadenia