Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/18
Dodávateľ: W.R.V., s.r.o.
IČO: 46420096
Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec
Popis: ND na vysokotlaké čističe pre TV a MO
Cena s DPH (€): 209,64
Vystavené: 11/01/2021
Zverejnené: 11/01/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku