Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/73
Dodávateľ: GEODETIC, spol. s r.o.
IČO: 31691501
Adresa dodávateľa: Dunajská 10, 040 01 Košice
Popis: Porealizačné zameranie náhradného mostného provizória mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica
Cena s DPH (€): 240
Vystavené: 15/01/2021
Zverejnené: 18/01/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku