Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/72
Dodávateľ: ŠTOR CAD - GRAITEC, s.r.o.
IČO: 35805781
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Popis: Prenájom software AutoCAD na rok 2021
Cena s DPH (€): 480
Vystavené: 15/01/2021
Zverejnené: 18/01/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku