Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/121
Dodávateľ: Dopravoprojekt a.s.
IČO: 31322000
Adresa dodávateľa: Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava
Popis: Odborné posúdenie - Most M4356 cez potok Čierna voda za obcou Stretava
Cena s DPH (€): 999,6
Vystavené: 21/01/2021
Zverejnené: 21/01/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku