Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/154
Dodávateľ: LUSJA, s.r.o.
IČO: 36766372
Adresa dodávateľa: Textilná 23, 034 05 Ružomberok
Popis: Materiál a prostriedky na ochranu a dezinfekciu v súvislosti výskytu koronavírusu COVID-19
Cena s DPH (€): 5 385,60
Vystavené: 27/01/2021
Zverejnené: 29/01/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ