Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/173
Dodávateľ: Dopravoprojekt a.s.
IČO: 31322000
Adresa dodávateľa: Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava
Popis: Vypracovanie PD na osadenie náhradného mostného provizória typu TMS na mieste mosta M 4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica - dopracovanie DDZ
Cena s DPH (€): 1 752,00
Vystavené: 29/01/2021
Zverejnené: 08/02/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ