Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/169
Dodávateľ: VALBEK PRODEX, spol. s.r.o.
IČO: 17314569
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 16, 85101 Bratislava
Popis: Vypracovanie PD doč.dopr.značenia - Dočasná krátkodobá obchádzková trasa: Košice - Košická Belá - most Ružín - účelová komunikácia - Malá Lodina - Veľká Lodina cesty III/3354 - mostný objekt M4959
Cena s DPH (€): 4 440,00
Vystavené: 29/01/2021
Zverejnené: 08/02/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ