Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/202
Dodávateľ: NYOS r.s.p. s.r.o.
IČO: 46170111
Adresa dodávateľa: Remeselnícka 6568/71, 7101 Michalovce
Popis: Čistenie cestného telesa cesty I/19 pred hraničným prechodom Vyšné Nemecké v staničení 87,200 km - 89,445 km (križovatka III/3804, Husák - colnica Vyšné Nemecké) v úseku dĺžky 2,2 km v šírke cca 5 m (2x týždenne)
Cena s DPH (€): 1 776,00
Vystavené: 04/02/2021
Zverejnené: 09/02/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ