Číslo objednávky:2021/KE/249
Dodávateľ: KSR – Kameňolomy SR s.r.o.
IČO: 31559123
Adresa dodávateľa: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Popis: Kamenivo na posyp
Cena s DPH (€): 2 524,00
Vystavené: 12/02/2021
Zverejnené: 12/02/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ