Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/250
Dodávateľ: STAVOND s.r.o.
IČO: 35912910
Adresa dodávateľa: Živičná 7, 4414 Čaňa
Popis: Doprava kameniva
Cena s DPH (€): 5 998,80
Vystavené: 12/02/2021
Zverejnené: 16/02/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ