Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/360
Dodávateľ: EKOLAB s.r.o.
IČO: 31684165
Adresa dodávateľa: Napájadlá 17, 040 12 Košice
Popis: Odber a analýza pitnej vody
Cena s DPH (€): 315,24
Vystavené: 05/03/2021
Zverejnené: 10/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku