Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/407
Dodávateľ: Ing. Blanka Barnová
IČO: 37710516
Adresa dodávateľa: Dúbravská 7926/62, 080 01 Prešov
Popis: Vypracovanie posudku drevín k projektu: Sanácia zosuvu Podsúľová
Cena s DPH (€): 816
Vystavené: 12/03/2021
Zverejnené: 12/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku