Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/397
Dodávateľ: SKP PLUS s.r.o.
IČO: 36806048
Adresa dodávateľa: Titogradská 17, 4023 Košice
Popis: Oprava strechy objektu vrátnice na SC KSK, stredisko Michalovce
Cena s DPH (€): 8 140,80
Vystavené: 11/03/2021
Zverejnené: 16/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ