Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/408
Dodávateľ: CONSULTING M, s.r.o.
IČO: 46845658
Adresa dodávateľa: Marček 98, 1332 Svederník
Popis: Zlepšenie logistických procesov pri zimnej údržbe ciest
Cena s DPH (€): 16 440,00
Vystavené: 12/03/2021
Zverejnené: 18/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ