Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/404
Dodávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36599361
Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Popis: Odstávka NN Bidovce
Cena s DPH (€): 168
Vystavené: 12/03/2021
Zverejnené: 18/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku