Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/449
Dodávateľ: Kontrakt JMV s.r.o.
IČO: 31666744
Adresa dodávateľa: Krivá 18, 4001 Košice
Popis: Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy pre CO Čaňa a K. Klečenov, čistenie žumpy Čaňa
Cena s DPH (€): 640
Vystavené: 23/03/2021
Zverejnené: 23/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku