Číslo objednávky:2021/KE/412
Dodávateľ: KOBIT – SK s.r.o.
IČO: 31641440
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
Popis: Úhrada spoluúčasti 5% a DPH za opravu snehovej radlice po škodovej udalosti - MI.
Cena s DPH (€): 964,38
Vystavené: 15/03/2021
Zverejnené: 23/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku