Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/448
Dodávateľ: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO: 35786078
Adresa dodávateľa: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Popis: Nákup ND na nadstavbu EPOKE – KE388HY
Cena s DPH (€): 783,65
Vystavené: 23/03/2021
Zverejnené: 25/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku