Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/507
Dodávateľ: Štec Igor
IČO: 32672292
Adresa dodávateľa: Masarykova 78, 7101 Michalovce
Popis: Pravidelná ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a nadzemného hydrantu
Cena s DPH (€): 1 191,66
Vystavené: 29/03/2021
Zverejnené: 30/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ