Číslo objednávky:2021/KE/516
Dodávateľ: VALBEK PRODEX, spol. s.r.o.
IČO: 17314569
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 16, 85101 Bratislava
Popis: Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč - aktualizácia projektu dočasného dopravného značenia
Cena s DPH (€): 1 920,00
Vystavené: 31/03/2021
Zverejnené: 01/04/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ