Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/533
Dodávateľ: DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36590487
Adresa dodávateľa: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Popis: Linoleum do kancelárie na prvom poschodí v Košiciach
Cena s DPH (€): 292,48
Vystavené: 06/04/2021
Zverejnené: 07/04/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku