Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/536
Dodávateľ: TIRCENTRUM VV s.r.o.
IČO: 52915913
Adresa dodávateľa: Rastislavova 93, 4001 Košice
Popis: Nákup podlahových dosiek na príves v množstve 5ks
Cena s DPH (€): 390
Vystavené: 07/04/2021
Zverejnené: 09/04/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku