Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/635
Dodávateľ: Alexander Burdiga STATOLEX
IČO: 46099687
Adresa dodávateľa: Rudná 351, 048 01 Rožňava
Popis: Cement
Cena s DPH (€): 1 094,40
Vystavené: 16/04/2021
Zverejnené: 19/04/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ