Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/724
Dodávateľ: Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p.
IČO: 53000064
Adresa dodávateľa: Námestie Maratónu mieru 1, 4266 Košice
Popis: Hygienická maľba priestorov riaditeľstva SC KSK
Cena s DPH (€): 4 147,11
Vystavené: 29/04/2021
Zverejnené: 30/04/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ