Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/773
Dodávateľ: TRIS spol. s r.o.
IČO: 36202771
Adresa dodávateľa: Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
Popis: Dopravné značenie na obchádzkovú trasu cesty III/3354 z dôvodu uzávery mosta M4959
Cena s DPH (€): 3 541,50
Vystavené: 03/05/2021
Zverejnené: 03/05/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ