Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/741
Dodávateľ: Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o.
IČO: 36586579
Adresa dodávateľa: Študentská 1, 4001 Košice
Popis: Výroba pečiatok s menom
Cena s DPH (€): 151,16
Vystavené: 30/04/2021
Zverejnené: 06/05/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku