Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/782
Dodávateľ: Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER
IČO: 50003844
Adresa dodávateľa: Záhradná 244, 4922 Gemerská Poloma
Popis: Základná odborná príprava pre práce vo výške so špeciálnou horolezeckou technikou a pravidelná ročná kontrola OOPP pre práce vo výške.
Cena s DPH (€): 1 033,00
Vystavené: 06/05/2021
Zverejnené: 11/05/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ