Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/968
Dodávateľ: STROJZVAR BaP spol. s r.o.
IČO: 36210986
Adresa dodávateľa: Nevädzova 3/1163, 040 01 Košice
Popis: ID karty k zváračským kurzom
Cena s DPH (€): 518,4
Vystavené: 27/05/2021
Zverejnené: 27/05/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku
Detail objednávky