Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/965
Dodávateľ: PLUTKO s.r.o.
IČO: 36580040
Adresa dodávateľa: Priemyselná 27/1707, 071 01 Michalovce
Popis: Informačné tabule pre VÚC - IROP a zabezpečenie fólií pre existujúce tabule
Cena s DPH (€): 2 209,68
Vystavené: 25/05/2021
Zverejnené: 27/05/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky