Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/963
Dodávateľ: Marián Mizerák
IČO: 44970170
Adresa dodávateľa: Trenčianska Turná 890, 91321 Trenčianska Turná
Popis: Nákup LED majákov pre všetky strediská SC KSK
Cena s DPH (€): 1 154,54
Vystavené: 25/05/2021
Zverejnené: 28/05/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky