Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

UNITRANS Trebišov s.r.o.

technická a emisná kontrola

53,60

14/09/2017

UNITRANS Trebišov s.r.o.

technická a emisná kontrola

183,80

14/09/2017

CHEMOLAK a.s.

nákup farieb a riedidiel

139,97

14/09/2017

CHEMOLAK a.s.

nákup farieb a riedidiel

303,12

14/09/2017

Inžinierske stavby, a.s.

frézovanie povrchu vozovky

742,86

18/09/2017

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technický plyn

35,80

18/09/2017

MAJSTER CENTRUM s.r.o.

sanitárne výrobky

129,50

18/09/2017

GEOTECH Bratislava, s.r.o.

nákup meracích prístrojov

420,80

18/09/2017

STROJSTAV Prešov s.r.o.

náhradné diely

811,00

18/09/2017

STROJSTAV Prešov s.r.o.

náhradné diely

540,00

18/09/2017

PLUTKO s.r.o.

nákup dopravných značiek

1371,60

18/09/2017

Tespol Michalovce, s.r.o.

pneuservisné práce

309,16

19/09/2017

CITY STONE DESIGN s.r.o.

ostatné betónové výrobky

597,48

19/09/2017

KONEX elektro, spol. s r.o.

elektroinštalačný materiál

33,18

19/09/2017

DOPRA-VIA, a.s.

asfaltová emulzia

4920,00

19/09/2017

ABAS SR Management s.r.o.

strážna služba

45086,40

20/09/2017

JANEKO s.r.o.

súvislá oprava cesty III/3367

54144,00

20/09/2017

Marek Duck - kominárstvo

revízie komínov

37,50

20/09/2017

Štefan Nagy - FAN - AUTO

náhradné diely

358,49

20/09/2017

Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL

náhradné diely

427,00

20/09/2017

Arriva Service s.r.o.

pneuservisné práce

40,25

20/09/2017

Arriva Service s.r.o.

pneuservisné práce

13,10

20/09/2017

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

918,45

20/09/2017

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

1717,30

20/09/2017

SLOVNAFT a.s.

pohonné hmoty

3480,36

20/09/2017