Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo Fa.

Dodávateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Doručené

Alžbeta Elexová - REFLEX

hygienické potreby

282,49

12/10/2017

Alžbeta Elexová - REFLEX

potreby na upratovanie

68,64

12/10/2017

Alžbeta Elexová - REFLEX

čistiace a dezinfekčné potreby

142,96

12/10/2017

Daniel Repka - DERATEX – EKO

deratizácia

314,16

12/10/2017

HAPPY END spol. s r.o.

sorpčné materiály

537,60

12/10/2017

FOREST, s.r.o. Mokrance

náhradné diely

323,68

12/10/2017

Plastika, a.s.

kanalizačné plastové rúry

246,00

12/10/2017

Plastika, a.s.

kanalizačné plastové rúry

1898,35

12/10/2017

Plastika, a.s.

kanalizačné plastové rúry

3514,97

12/10/2017

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

dodávka ložísk

279,08

12/10/2017

AGROTECHNA Ing. Vincent Bajus

guferá a klinové remene

198,96

12/10/2017

TCX, s.r.o.

mesačný servis

427,20

13/10/2017

Montrúr s.r.o. Košice

pneuservisné práce

33,08

13/10/2017

Plastika, a.s.

kanalizačné plastové rúry

222,00

13/10/2017

ELFAK spol. s r.o. Košice

servis plynových kotlov

249,60

13/10/2017

Tespol Michalovce, s.r.o.

pneuservisné práce

199,39

13/10/2017

NICHOLTRACKT s.r.o.

pneumatiky

828,07

16/10/2017

CITY STONE DESIGN s.r.o.

ostatné betónové výrobky

220,38

16/10/2017

Montrúr s.r.o. Košice

pneuservisné práce

7,98

16/10/2017

Nakladateľstvo FORUM s.r.o., organizačná zložka

osobná zodpovednosť - publikácia

112,62

17/10/2017

MAJSTER CENTRUM s.r.o.

výrobky z plastu

64,36

17/10/2017

MAJSTER CENTRUM s.r.o.

spojovací materiál

100,72

17/10/2017

MAJSTER CENTRUM s.r.o.

ručné náradie stavbárske

17,68

17/10/2017

Eurohas Consulting s.r.o.

nákup hasiacich prístrojov

229,00

17/10/2017

IS-LOM s.r.o., Maglovec

drvené kamenivo

499,61

17/10/2017