Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

Stravné poukážky

4200,00

19/12/2019

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

stravné listky

6800,00

19/12/2019

Jaroslav Olejník - Betol

betón

152,00

13/12/2019

Up Slovensko, s.r.o.

stravné lístky

7020,00

13/12/2019

EKOLAB s.r.o.

Opakovaný odber a laboratórna analýza vzorky vody Košický Klečenov

117,96

13/12/2019

ELEKTROSPED, a.s.

Dvojplatničkový varič

19,20

13/12/2019

ELEKTROSPED, a.s.

Chladničky

119,00

13/12/2019

NAY a.s.

Chladničky

209,00

13/12/2019

EUROMAR spol. s r.o.

Nákup ekologického posypového materiálu Solmag

4449,60

18/12/2019

Up Slovensko, s.r.o.

stravné poukážky

6072,30

03/12/2019

HARD PLUS s.r.o.

Nákup 4 ks sád farebných tonerov pre Canon

1220,00

04/12/2019

Ticket Service, s.r.o.

stravné listky

5460,00

28/11/2019

Adrian Buraľ

Denná evidencia výkonov

200,00

29/11/2019

ELEKTROSPED, a.s.

Mikrovlnné rúry

549,00

29/11/2019

Ticket Service, s.r.o.

Stravné lístky

5070,00

02/12/2019

Valbek s.r.o.

Vypracovanie PD trvalého dopravného zariadenia (zvodidiel) na ceste III/3416 medzi obcami Čaňa a Ždaňa

1536,00

03/12/2019

EDPR s.r.o.

Oprava vozidla KE - 220 HY po krupobití. / KASKO /

48,00

25/11/2019

Up Slovensko, s.r.o.

stravné lístky

5850,00

26/11/2019

Ticket Service, s.r.o.

Stravné poukážky

3315,00

26/11/2019

Jozef Adzima

vizitky pre pracovníkov

20,00

27/11/2019

DS Štrkopiesky, s.r.o.

Preprava vozidla T-815

1100,00

28/11/2019

MESSER Tatragas spol. s r.o.

Technické plyny

500,00

28/11/2019

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

Stravné poukážky

6723,60

29/11/2019

SLOVNAFT a.s.

Motorová nafta

12500,00

14/11/2019

AGRO – SPIŠ s.r.o. Smižany

hadice na vozidlá a mechanizmy

45,00

15/11/2019