Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

Stredná odborná škola technická

Vybavenie nového strediska zimnej údržby v Košickom Klečenove novým nábytkom.

4000,00

15/11/2019

Ing. Pavol Slebodník

Revízie elektrozariadení a bleskozvodov

4783,20

19/11/2019

Rapal s.r.o.

Prečistenie vodného toku Torysa pod telesom mosta a odstránenie naplavenín zachytených na pilieri mosta, odvoz na skládku, úprava terénu do pôvodného stavu.

5880,00

19/11/2019

RUPE s.r.o.

Rozšírenie vodovodnej prípojky, oblasť Michalovce

5653,31

19/11/2019

DS Štrkopiesky, s.r.o.

Preprava podvalníkom

836,50

21/11/2019

AGRO – SPIŠ s.r.o. Smižany

hadice

120,00

21/11/2019

DS Štrkopiesky, s.r.o.

preprava vozidla

363,00

21/11/2019

K+K servis, s.r.o.

Odstránenie havarijného stavu na stavbe - most M 158 cez rieku Laborec za obcou Krivošťany

27756,00

21/11/2019

KREDIT s.r.o.

betonová zmes

5997,55

22/11/2019

MIKROHUKO, spol. s r.o.

Oprava tel. ústredne v KE.

1005,60

06/11/2019

STAVOMEGA, s.r.o.

nákup - vysokopecný cement III/A-R

445,03

08/11/2019

SuperWash s.r.o.

Čistenie a tepovanie interiérov vozidiel SC KSK.

92,40

08/11/2019

PLAKO s.r.o.

plachty

876,00

08/11/2019

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technické plyny

200,00

14/11/2019

SLOVNAFT a.s.

nafta - nádrž

18000,00

14/11/2019

SLOVNAFT a.s.

nafta do nádrži

12000,00

14/11/2019

Stroje a vybavení s.r.o.

Hasiaci prístroj P6/6Kg-práškový + doprava

150,95

15/11/2019

K+K servis, s.r.o.

Odstránenie spadnutého nosníka mosta M158 za obcou Krivošťany

25296,00

30/10/2019

Ticket Service, s.r.o.

Stravné lístky

5850,00

04/11/2019

Ján Juhász - Energomont

elektroinštalačné práce

218,40

04/11/2019

MESSER Tatragas spol. s r.o.

Technické plyny

600,00

04/11/2019

AUTOSKLO KOŠICE s.r.o.

Výmena čelného skla na vozidle Škoda Octavia

180,00

06/11/2019

GASKOR s.r.o.

Revízie tlakových nádob

735,90

06/11/2019

H – technic, s.r.o.

Revízie zdvíhacích zariadení

605,00

06/11/2019

MESSER Tatragas spol. s r.o.

technické plyny

200,00

07/11/2019