Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Číslo obj.

Dodavateľ

Popis

Cena s DPH (€)

Vystavené

Jozef Staňo - AVIA FLASH

187,39

22/07/2021

Ticket Service, s.r.o.

8 000,00

26/07/2021

A J Produkty a. s

1 600,56

28/07/2021

Up Déjeuner, s.r.o.

3 200,00

19/07/2021

Up Déjeuner, s.r.o.

5 200,00

26/07/2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

405,00

26/07/2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

8 000,00

20/07/2021

Ing. Jaroslav Cubo - Štúdio JC

60,50

22/07/2021

ELEKTROSPED, a.s.

287,90

22/07/2021

HYDROMA, spol. s.r.o.

398,69

22/07/2021

PENAD SERVICES s.r.o.

1 828,03

22/07/2021

Štefan Nagy - FAN - AUTO

646,80

22/07/2021

Martin Točený

108,00

22/07/2021

KOBIT – SK s.r.o.

Nákup ND na zametaciu nadstavbu Kurta KE583HZ

251,52

08/07/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

Nákup ND na vozidlá TV526AH a TV501AS

958,03

08/07/2021

FRAMIS s.r.o.

Nákup ND na vozidlo Avia KE990DS

190,16

13/07/2021

STROJSTAV Prešov s.r.o.

Nákup ND na kosačku STPC 133

384,00

14/07/2021

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

stravné lístky

3 000,00

16/07/2021

MOTOSPOL SK, s.r.o.

420,00

19/07/2021