Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

22/01/2021

40/01/2021/MO

K&M&D, s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

39/01/2021/MO

E.T.K, s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

38/01/2021/MO

DS ŠTRKOPIESKY, s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

37/01/2021/MO

FIRMA Blesk, s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

36/01/2021/MI

Roľnícke družstvo Veľké Kapušany

v texte

zobraziť

22/01/2021

35/01/2021/MI

Mgr. Michal GAVULA

v texte

zobraziť

22/01/2021

34/01/2021/MI

Natália JUHÁSZOVÁ

v texte

zobraziť

22/01/2021

33/01/2021/MI

HORTIA s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

32/01/2021/MI

AGRO - BIO s.r.o. Závadka

v texte

zobraziť

22/01/2021

31/01/2021/MI

Sabo Milan, SMR

v texte

zobraziť

22/01/2021

29/01/2021/TV

Ing. Ján Sokoly

v texte

zobraziť

22/01/2021

28/01/2021/TV

EKO - AGRÁR s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

27/01/2021/TV

M & T DREVO s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

26/01/2021/TV

Kabys s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

25/01/2021/TV

NOVICOM s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

24/01/2021/TV

JANEKO s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

23/01/2021/TV

JKP s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

22/01/2021/TV

KISS spol. s r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

21/01/2021/TV

LUMIX TRADE spol. s r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

20/01/2021/TV

SPEEDCOM s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

19/01/2021/TV

K + K servis, s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

18/01/2021/TV

UNITRANS TREBIŠOV s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

17/01/2021/TV

Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

16/01/2021/TV

PROMETEUS - SLOVAKIA, s.r.o.

v texte

zobraziť

22/01/2021

15/01/2021/TV

Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník

v texte

zobraziť