Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

10/06/2021

187/05/2021/SCKSK

STÉNIA a.s.

v texte

zobraziť

10/06/2021

192/06/2021/SCKSK

United Corp, s.r.o.

v texte

zobraziť

09/06/2021

96/03/2021/SCKSK

JASANIMA-Domov sociálnych služieb

v texte

zobraziť

09/06/2021

193/06/2021/MO

Július Pastirčák

v texte

zobraziť

08/06/2021

184/05/2021/SNV

IZOLEX BAU s.r.o.

v texte

zobraziť

08/06/2021

182/05/2021/SNV

GEOSOUL s.r.o.

v texte

zobraziť

07/06/2021

191/05/2021/SCKSK

MOTOSKOL SK s.r.o.

v texte

zobraziť

04/06/2021

185/05/2021/TV

Ing. Marián Rimarčík-PROJEKT MR

v texte

zobraziť

04/06/2021

162/05/2021/SNV

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

v texte

zobraziť

03/06/2021

A17394392

Orange Slovensko, a.s.

v texte

zobraziť

02/06/2021

173/05/2021/SNV

GEOSOUL s.r.o.

v texte

zobraziť

02/06/2021

180/05/2021/SCKSK

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

v texte

zobraziť

02/06/2021

166/05/2021/RV

ROADS, s.r.o.

v texte

zobraziť

02/06/2021

163/05/2021/SNV

VÁHOPROJEKT, s.r.o.

v texte

zobraziť

02/06/2021

176/05/2021/MO

EUTECH a.s.

v texte

zobraziť

28/05/2021

170/05/2021/SNV

Prodosing, s.r.o.

v texte

zobraziť

27/05/2021

164/05/2021/SNV

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

v texte

zobraziť

27/05/2021

167/05/2021/MI

cam am project, s.r.o.

v texte

zobraziť

27/05/2021

172/05/2021/SCKSK

Nezábudka, s.r.o.

v texte

zobraziť

25/05/2021

168/05/2021/MO

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

v texte

zobraziť

24/05/2021

143/04/2021/MO

MOSTAT s.r.o.

v texte

zobraziť

24/05/2021

130/04/2021/MI

Obec Stretava

v texte

zobraziť

24/05/2021

155/05/2021/MO

VALBEK&PRODEX, spol. s r. o.

v texte

zobraziť

21/05/2021

dodatok 1 k RD 75/05/2020/SCKSK

KOBIT-SK, s.r.o.

v texte

zobraziť

18/05/2021

125/04/2021/SNV

Obec Margecany

v texte

zobraziť