Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

18/05/2021

dodatok 1 k 141/10/2019/SNV

Obec Margecany

v texte

zobraziť

18/05/2021

153/05/2021/SNV

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

v texte

zobraziť

18/05/2021

154/05/2021/SCKSK

VALBEK&PRODEX, spol. s r. o.

v texte

zobraziť

18/05/2021

152/05/2021/SNV

VÁHOPROJEKT, s.r.o.

v texte

zobraziť

18/05/2021

142/04/2021/TV

VALBEK&PRODEX, spol. s r. o.

v texte

zobraziť

18/05/2021

148/05/2021/MI

VALBEK&PRODEX, spol. s r. o.

v texte

zobraziť

18/05/2021

139/04/2021/MO

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

v texte

zobraziť

18/05/2021

175/05/2021/SCKSK

PLUTKO, s.r.o.

v texte

zobraziť

18/05/2021

145/04/2021/TV

JK work, s.r.o.

v texte

zobraziť

17/05/2021

80/02/2021/SNV

Obec Kluknava

v texte

zobraziť

13/05/2021

151/05/2021/SCKSK

MOTOSPOL SK s.r.o.

v texte

zobraziť

13/05/2021

150/05/2021/SCKSK

MOTOSPOL SK s.r.o.

v texte

zobraziť

13/05/2021

136/04/2021/MO

Martin Takáč

v texte

zobraziť

13/05/2021

114/04/2021/MO

Eva Kmecková, Tomáš Kmecko

v texte

zobraziť

13/05/2021

134/04/2021/MI

SPOJSTAV spol. s r.o., Spišská Nová Ves

v texte

zobraziť

13/05/2021

113/04/2021/MO

Optistream SK s.r.o.

v texte

zobraziť

12/05/2021

169/05/2021/SCKSK

CHEMOLAK a.s.

v texte

zobraziť

11/05/2021

02/01/2021/SNV

Simona Novotná, Ján Fabian, Štefan Fabian

v texte

zobraziť

10/05/2021

128/04/2021/MO

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

v texte

zobraziť

10/05/2021

133/04/2021/MO

RRI design s.r.o.

v texte

zobraziť

07/05/2021

165/05/2021/TV

HARDMAN UH a.s.

v texte

zobraziť

06/05/2021

95/03/2021/SNV

Obec Smižany

v texte

zobraziť

05/05/2021

149/05/2021/MO

CESTY KOŠICE s.r.o.

v texte

zobraziť

05/05/2021

111/04/2021/SNV

Doprastav, a.s.

v texte

zobraziť

05/05/2021

127/04/2021/SCKSK

MVL, spol. s r.o. Košice

v texte

zobraziť