Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

09/04/2021

103/03/2021/MO

SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves

v texte

zobraziť

09/04/2021

98/03/2021/MO

Mgr. Petra Imrichová

v texte

zobraziť

08/04/2021

110/03/2021/MO

imvia-ENGINEERING s.r.o.

v texte

zobraziť

08/04/2021

116/04/2021/SCKSK

PLUTKO, s.r.o.

v texte

zobraziť

07/04/2021

105/03/2021/SCKSK

RR Construction s.r.o.

v texte

zobraziť

06/04/2021

112/04/2021/SCKSK

TCX s.r.o.

v texte

zobraziť

06/04/2021

106/03/2021/SCKSK

ASANARATES s.r.o.

v texte

zobraziť

29/03/2021

162/09/2020/SNV

Východoslovenská distribučná, a.s.

v texte

zobraziť

26/03/2021

101/03/2021/SCKSK

Alžbeta Elexová - Reflex

v texte

zobraziť

25/03/2021

108/03/2021/SCKSK

MOTOSPOL SK s.r.o.

v texte

zobraziť

25/03/2021

107/03/2021/SCKSK

KOBIT-SK, s. r. o.

v texte

zobraziť

24/03/2021

125/07/2020/MO

Zimermann Rastislav, Kerfah Nouri Salem, Kharfack Muna Salim

v texte

zobraziť

23/03/2021

76/02/2021/SCKSK

COLAS Slovakia, a. s.

v texte

zobraziť

23/03/2021

77/02/2021/RV

COLAS Slovakia, a. s.

v texte

zobraziť

23/03/2021

75/02/2021/MO

COLAS Slovakia, a. s.

v texte

zobraziť

23/03/2021

73/02/2021/SNV

COLAS Slovakia, a. s.

v texte

zobraziť

19/03/2021

225/11/2020/SCKSK

Ing. Zuzana Labudová r. Šimalová a Štefan Labuda

v texte

zobraziť

18/03/2021

dod.č.2 k ZOD 152/09/2018/TV

EUROVIA SK, a. s.

v texte

zobraziť

18/03/2021

dod. č.10 k Protokolu č.5 o zverení nehnuteľností do správy

Košický samosprávny kraj

v texte

zobraziť

17/03/2021

70/02/2021/MI

EUROVIA SK, a. s.

v texte

zobraziť

17/03/2021

69/02/2021/MO

EUROVIA SK, a. s.

v texte

zobraziť

17/03/2021

71/02/2021/SCKSK

EUROVIA SK, a. s.

v texte

zobraziť

17/03/2021

78/02/2021/MI

EUROVIA SK, a. s.

v texte

zobraziť

17/03/2021

74/02/2021/MO

EUROVIA SK, a. s.

v texte

zobraziť

17/03/2021

72/02/2021/MO

EUROVIA SK, a. s.

v texte

zobraziť