Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000

Zmluvy, objednávky, faktúry​

Dokumenty zverejnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Dátum zverejnenia

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Cena s DPH (€)

Detail

Príloha

17/03/2021

79/02/2021/MO

PhDr. Gabriel Viszlay PhD.

v texte

zobraziť

16/03/2021

60/02/2021/MO

CESTY KOŠICE s.r.o.

v texte

zobraziť

11/03/2021

58/02/2021/MI

SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves

v texte

zobraziť

11/03/2021

57/02/2021/MI

SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves

v texte

zobraziť

11/03/2021

54/02/2021/TV

Regina Borovská rod. Oravcová

v texte

zobraziť

11/03/2021

51/02/2021/RV

SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves

v texte

zobraziť

11/03/2021

97/03/2021/SCKSK

TOMIRTECH, s. r. o.

v texte

zobraziť

10/03/2021

dohoda o ukončení ZoPS 16/02/2017/SCKSK

Ing. Igor Štec

v texte

zobraziť

09/03/2021

62/02/2021/RV

COLAS Slovakia, a. s.

v texte

zobraziť

09/03/2021

61/02/2021/MI

COLAS Slovakia, a. s.

v texte

zobraziť

09/03/2021

64/02/2021/TV

COLAS Slovakia, a. s.

v texte

zobraziť

09/03/2021

63/02/2021/SNV

COLAS Slovakia, a. s.

v texte

zobraziť

04/03/2021

84/03/2021/MO

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

83/03/2021/MO

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

82/03/2021/MO

AMETYS s.r.o. Košice

v texte

zobraziť

04/03/2021

92/03/2021/SNV

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

91/03/2021/SNV

KSR – Kameňolomy SR, s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

94/03/2021/TV

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

93/03/2021/TV

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

90/03/2021/SNV

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

89/03/2021/RV

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

88/03/2021/RV

AMETYS s.r.o. Košice

v texte

zobraziť

04/03/2021

87/03/2021/MI

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

86/03/2021/MI

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť

04/03/2021

85/03/2021/MI

VSK MINERAL s.r.o.

v texte

zobraziť