Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 14/04/2021
Číslo zmluvy: 115/04/2021/KE
Zmluvná strana: Tatra Tender s.r.o.
Cena s DPH (€): v texte
Príloha