Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Dátum zverejnenia: 14/01/2019
Číslo zmluvy: dodatok č.2 k protokolu o zvereni hnuteľných vecí do správy
Zmluvná strana: Košický samosprávny kraj
Cena s DPH (€): v texte
Detail zmluvy